Wakai Women Wakai Men

43 Items found

 • Sadoru Men's Slip On Shoes Wakai Sadoru Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH68QULSG-551721":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH68QULSG-551722":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH68QULSG-551723":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH68QULSG-551724":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH68QULSG-551725":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Men's Slip On Shoes Wakai Enerugi Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH62QURSG-551751":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH62QURSG-551752":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH62QURSG-551753":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH62QURSG-551754":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH62QURSG-551755":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Men's Slip On Shoes Wakai Nishiki Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH66QUNSG-551731":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH66QUNSG-551732":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH66QUNSG-551733":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH66QUNSG-551734":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH66QUNSG-551735":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Men's Slip On Shoes Wakai Enerugi Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH63QUQSG-551746":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH63QUQSG-551747":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH63QUQSG-551748":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH63QUQSG-551749":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH63QUQSG-551750":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kenko - Men's Slip On Shoes Wakai Kenko - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH16EHNSG-525203":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16EHNSG-525204":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16EHNSG-525205":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16EHNSG-525206":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16EHNSG-525207":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kenko - Ladies Slip On Shoes Wakai Kenko - Ladies Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH02EIBSG-525267":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH02EIBSG-525268":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH02EIBSG-525269":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH02EIBSG-525270":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH02EIBSG-525271":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi - Ladies Slip On Shoes Wakai Ureshi - Ladies Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH01EICSG-525272":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH01EICSG-525273":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH01EICSG-525274":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH01EICSG-525275":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH01EICSG-525276":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Slip On Shoes Wakai Nishiki Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH18QSNSG-551608":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18QSNSG-551609":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18QSNSG-551610":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18QSNSG-551611":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18QSNSG-551612":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Slip On Shoes Wakai Nishiki Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH17QSOSG-551613":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17QSOSG-551614":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17QSOSG-551615":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17QSOSG-551616":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17QSOSG-551617":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Slip On Shoes Wakai Enerugi Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH14QSRSG-551628":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14QSRSG-551629":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14QSRSG-551630":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14QSRSG-551631":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14QSRSG-551632":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Men's Slip On Shoes Wakai Nishiki Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH65QUOSG-551736":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH65QUOSG-551737":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH65QUOSG-551738":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH65QUOSG-551739":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH65QUOSG-551740":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oamaru - Men's Slip On Shoes Wakai Oamaru - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH17EHMSG-525198":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17EHMSG-525199":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17EHMSG-525200":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17EHMSG-525201":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17EHMSG-525202":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Men's Slip On Shoes Wakai Enerugi Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH61QUSSG-551756":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH61QUSSG-551757":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH61QUSSG-551758":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH61QUSSG-551759":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH61QUSSG-551760":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sadoru Men's Slip On Shoes Wakai Sadoru Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH67QUMSG-551726":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH67QUMSG-551727":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH67QUMSG-551728":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH67QUMSG-551729":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH67QUMSG-551730":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Minatoku Ladies Slip On Shoes Wakai Minatoku Ladies Slip On Shoes HKD 269.00
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH83ALWSG-463282":{"price":"269.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH83ALWSG-463283":{"price":"269.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH83ALWSG-463284":{"price":"269.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH83ALWSG-463285":{"price":"269.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH83ALWSG-463286":{"price":"269.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi - Men's Slip On Shoes Wakai Ureshi - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH13EHQSG-525218":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH13EHQSG-525219":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH13EHQSG-525220":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH13EHQSG-525221":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH13EHQSG-525222":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yokina Ladies Slip On Shoes Wakai Yokina Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH87ALSSG-463262":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH87ALSSG-463263":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH87ALSSG-463264":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH87ALSSG-463265":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH87ALSSG-463266":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kyodo - Ladies Slip On Shoes Wakai Kyodo - Ladies Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH04EHZSG-525257":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH04EHZSG-525258":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH04EHZSG-525259":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH04EHZSG-525260":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH04EHZSG-525261":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kyodo - Ladies Slip On Shoes Wakai Kyodo - Ladies Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH50HIZSG-530507":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH50HIZSG-530508":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH50HIZSG-530509":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH50HIZSG-530510":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH50HIZSG-530511":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pawa Slip On Shoes Wakai Pawa Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH16QSPSG-551618":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16QSPSG-551619":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16QSPSG-551620":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16QSPSG-551621":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16QSPSG-551622":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kenko - Men's Slip On Shoes Wakai Kenko - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH15EHOSG-525208":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15EHOSG-525209":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15EHOSG-525210":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15EHOSG-525211":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15EHOSG-525212":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kuwahara Men's Slip On Shoes Wakai Kuwahara Men's Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 41 43
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH89ATISG-463705":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH89ATISG-463706":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH89ATISG-463707":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH89ATISG-463708":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH89ATISG-463709":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Torakku Men's Slip On Shoes Wakai Torakku Men's Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 43
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH91ATGSG-463695":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH91ATGSG-463696":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH91ATGSG-463697":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH91ATGSG-463698":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH91ATGSG-463699":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yoku - Ladies Slip On Shoes Wakai Yoku - Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 36 37
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH77AMCSG-463312":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH77AMCSG-463313":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH77AMCSG-463314":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH77AMCSG-463315":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH77AMCSG-463316":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oamaru - Men's Slip On Shoes Wakai Oamaru - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH18EHLSG-525193":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18EHLSG-525194":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18EHLSG-525195":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18EHLSG-525196":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18EHLSG-525197":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oamaru - Ladies Slip On Shoes Wakai Oamaru - Ladies Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH03EIASG-525262":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03EIASG-525263":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03EIASG-525264":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03EIASG-525265":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03EIASG-525266":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Slip On Shoes Wakai Enerugi Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH15QSQSG-551623":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15QSQSG-551624":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15QSQSG-551625":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15QSQSG-551626":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15QSQSG-551627":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi - Ladies Slip On Shoes Wakai Ureshi - Ladies Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH00EIDSG-525277":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH00EIDSG-525278":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH00EIDSG-525279":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH00EIDSG-525280":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH00EIDSG-525281":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hioru - Men's Slip On Shoes Wakai Hioru - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 43
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH10HYZSG-478213":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH10HYZSG-478214":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH10HYZSG-478215":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH10HYZSG-478216":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH10HYZSG-478217":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Men's Slip On Shoes Wakai Nishiki Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH64QUPSG-551741":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH64QUPSG-551742":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH64QUPSG-551743":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH64QUPSG-551744":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH64QUPSG-551745":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi Men's Slip On Shoes Wakai Ureshi Men's Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 41
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH94ATDSG-463680":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH94ATDSG-463681":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH94ATDSG-463682":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH94ATDSG-463683":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH94ATDSG-463684":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kyodo - Men's Slip On Shoes Wakai Kyodo - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43 44
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH19EHKSG-525188":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH19EHKSG-525189":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH19EHKSG-525190":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH19EHKSG-525191":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH19EHKSG-525192":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shikku Ladies Slip On Shoes Wakai Shikku Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 38
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH85ALUSG-463272":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH85ALUSG-463273":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH85ALUSG-463274":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH85ALUSG-463275":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH85ALUSG-463276":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi - Men's Slip On Shoes Wakai Ureshi - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 41 42 43
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH14EHPSG-525213":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14EHPSG-525214":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14EHPSG-525215":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14EHPSG-525216":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14EHPSG-525217":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Katsudo Ladies Slip On Shoes Wakai Katsudo Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 36 37
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH81ALYSG-463292":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH81ALYSG-463293":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH81ALYSG-463294":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH81ALYSG-463295":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH81ALYSG-463296":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shikku Ladies Slip On Shoes Wakai Shikku Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH84ALVSG-463277":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH84ALVSG-463278":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH84ALVSG-463279":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH84ALVSG-463280":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH84ALVSG-463281":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kuwahara Ladies Slip On Shoes Wakai Kuwahara Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH79AMASG-463302":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH79AMASG-463303":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH79AMASG-463304":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH79AMASG-463305":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH79AMASG-463306":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kuwahara - Men's Slip On Shoes Wakai Kuwahara - Men's Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 41 43
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH90ATHSG-463700":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH90ATHSG-463701":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH90ATHSG-463702":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH90ATHSG-463703":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH90ATHSG-463704":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Katsudo Ladies Slip On Shoes Wakai Katsudo Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 37 38
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH82ALXSG-463287":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH82ALXSG-463288":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH82ALXSG-463289":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH82ALXSG-463290":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH82ALXSG-463291":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tomohito - Men's Slip On Shoes Wakai Tomohito - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 42
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH08HZBSG-478223":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH08HZBSG-478224":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH08HZBSG-478225":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH08HZBSG-478226":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH08HZBSG-478227":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yoku Ladies Slip On Shoes Wakai Yoku Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 36 37
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH78AMBSG-463307":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH78AMBSG-463308":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH78AMBSG-463309":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH78AMBSG-463310":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH78AMBSG-463311":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yokina Ladies Slip On Shoes Wakai Yokina Ladies Slip On Shoes HKD 264.00
  Sizes 37
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH86ALTSG-463267":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH86ALTSG-463268":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH86ALTSG-463269":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH86ALTSG-463270":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH86ALTSG-463271":{"price":"264.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Miata - Men's Slip On Shoes Wakai Miata - Men's Slip On Shoes HKD 239.00
  Sizes 42
  {"currency":"HKD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH03HZGSG-478248":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03HZGSG-478249":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03HZGSG-478250":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03HZGSG-478251":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03HZGSG-478252":{"price":"239.00","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Wakai Shoes: Made For Comfort & Style

Everyone needs a pair of go-to shoes in their cupboard. Wakai has the answer to all your casual shoe needs. Step out in comfort and style when you slip on one of these fantastic shoes! Originating from Japan, the brand aims to create pieces that embody the essence of the fashion styles of today, while drawing its inspiration in each creative process from the rich culture and heritage of Japan. This is evident in the unique details and touch of each of the Wakai shoes they create, with every one of them telling a story behind it.


Wakai Shoes: Engineered Fashion

Made of durable and comfortable fabric, these footwear are perfectly engineered to offer its wearer the style and comfort that he desires. From its elasticized tongue to the rubber outsole on each shoe, they provide the wearer a pair of trendy shoes that to wear for all casual looks. The elasticized portion of the shoe ensures that they fit snugly on your foot, while its rubber bottom provides you a good grip even on the most slippery of surfaces, making them extremely practical footwear for many different types of terrains. The signature look of the shoe, combined with the logo stitched at the back is a promise of the brand to create wearable fashion pieces for their customers.


You can buy Wakai shoes online in Hong Kong at the best price at ZALORA HK. Here at ZALORA Hong Kong, our excellent return policies coupled with cash on delivery as one of the many modes of payment will ensure a stress-free and enjoyable online shopping experience. Shop now at one of Hong Kong's leading online store and be amazed at how we have revolutionized the online shopping sphere.